NEWS/ACTIVITIESExclusive Trip เหิญฟ้าสู่นครปารีส ประเทศฝรั่งเศสและกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

28/04/2017
หลังจากเสร็จภาระกิจอันแสนสาหัสปี2559บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ บรรดาผู้บริหารตัวแทนจำหน่ายพร้อมด้วยผู้บริหารเวอร์เทคซ์ ร่วมกันออกไปชาตร์พลังรับความหนาว ณ. นครปารีส ประเทศฝรั่งเศษและกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนต่อไป